Sửa nội dung PDF trong Word

Với Word 2013, bạn có thể chuyển đổi tài liệu PDF thành tài liệu Word và chỉnh sửa nội dung.

Để chuyển đổi tài liệu PDF, bạn hãy mở tài liệu đó tương tự như mở bất kỳ tài liệu nào khác.

  1. Bấm Tệp > Mở.
  2. Chọn vị trí của tệp PDF rồi bấm Duyệt.
  3. Tìm tài liệu PDF và bấm Mở.

Tài liệu được chuyển đổi có thể không tương ứng hoàn hảo theo từng trang với tài liệu gốc. Ví dụ, các dòng và trang có thể được ngắt ở những vị trí khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Vì sao tệp PDF trông khác đi trong Word?

 Mẹo    Việc chuyển đổi đạt hiệu quả nhất đối với các tài liệu chứa hầu hết là văn bản.

Thông tin thêm

Định dạng Tài liệu Di động (PDF) là định dạng thông dụng để chia sẻ phiên bản cuối cùng của tài liệu.

Để tìm hiểu về lưu tài liệu dưới dạng PDF, hãy xem phần Chuyển đổi tài liệu thành PDF. Để tạo và lưu tệp PDF khi bạn dùng hầu hết các chương trình Office 2007, hãy xem Bổ trợ của 2007 Microsoft Office: Tính năng Lưu dưới dạng PDF hoặc XPS của Microsoft.

 
 
Áp dụng cho:
Word 2013