In nhiều bản sao tài liệu

  1. Bấm Tệp > In.
  2. Ở đầu trang In, kế bên nút In là hộp có nhãn Bản sao với mũi tên lên và xuống để bạn chọn số lượng bản sao tài liệu này bạn muốn.

In nhiều bản sao

  1. Bạn hãy chọn (bằng cách nhập số hoặc dùng mũi tên), chọn máy in và thay đổi hoặc giữ bất kỳ thiết đặt nào khác bạn muốn, rồi bấm In.
 
 
Áp dụng cho:
Word 2013