Thiết đặt hiển thị cho thư

Dùng thiết đặt hiển thị để điều khiển diện mạo của danh sách thư, ngăn đọc và dạng xem hội thoại.

  1. Chọn Thiết đặt thiết đặt > Thiết đặt Hiển thị.
  2. Chọn tính năng mà bạn muốn chọn cho thiết đặt hiển thị và chọn các thiết đặt mà mình thích. Chọn dấu kiểm OK để lưu các thay đổi của bạn hoặc xóa bỏ Hủy để trở lại thư mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Thiết đặt hiển thị sẽ giống như thế này:

Danh sách thư

Thiết đặt hiển thị thư

Hội thoại

Thiết đặt hiển thị hội thoại

Ngăn đọc

Thiết đặt hiển thị ngăn đọc

Phiên bản Outlook Web App

Thiết đặt phiên bản Outlook Web App cho phép bạn chuyển sang phiên bản Outlook Web App nhẹ.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

 
 
Áp dụng cho:
Outlook Web App, Outlook Web App cho Office 365 Enterprise, Outlook Web App cho Office 365 Small Business Premium