Tùy chọn Outlook Web App trên thiết bị di động

Nếu bạn đang sử dụng Outlook Web App trên thiết bị di động bạn sẽ thấy ít tùy chọn hơn so với khi bạn sử dụng Outlook Web App trên máy tính xách tay hoặc máy tính của bạn.

Trong bài viết này


Tùy chọn cho Outook Web App trên bất kỳ thiết bị di động nào

Để sử dụng các tùy chọn trên thiết bị di động, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng dẫn hướng Dẫn hướng, sau đó biểu tượng hình bánh răng thiết đặt.

Sau khi bạn đã thực hiện những thay đổi bạn muốn, hãy gõ nhẹ vào dấu chọn Lưu để lưu các thay đổi của bạn và đóng các Tùy chọn. Để hủy bỏ các thay đổi của bạn, hãy gõ nhẹ để thoát khỏi trang tùy chọn.

Tùy chọn

Trả lời tự động

Nếu bạn đã đặt trả lời tự động, bạn sẽ nhìn thấy những thiết đặt ở đây. Sự khác biệt duy nhất giữa các trả lời tự động trên thiết bị di động và trả lời tự động trong Outlook hay Outlook Web App trên một màn hình máy tính hoặc là máy tính xách tay mà bạn không thể đặt thời gian bắt đầu và kết thúc. Nếu thiết lập, thời gian bắt đầu và kết thúc vẫn áp dụng, chúng chỉ không hiển thị ở đây.

Múi Giờ

Đặt múi giờ của bạn ở đây.

Chữ ký email

Nếu bạn đã tạo một chữ ký email trong Outlook Web App trên màn hình máy tính của bạn hoặc máy tính xách tay, bạn sẽ thấy nó ở đây. Bạn có thể sử dụng chữ ký đó, hoặc bạn có thể tạo một chữ ký di động. Nếu bạn tạo một chữ ký di động, nó sẽ được sử dụng trong việc thay cho chữ ký mặc định của bạn khi bạn gửi thư từ thiết bị di động.

Đầu Trang Đầu Trang

Tùy chọn nếu bạn đang sử dụng OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad

Nếu bạn đang sử dụng OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad, bạn sẽ thấy hai tùy chọn bổ sung.

OWA cho các Thiết bị tùy chọn

Mật mã

Mật mã giúp bảo mật hộp thư của bạn. Người quản trị trong tổ chức của bạn có thể yêu cầu bạn đặt mật mã để sử dụng OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad. Mật mã, kết hợp với tên người dùng và mật khẩu của bạn (mà bạn đã nhập khi bạn cài đặt ban đầu OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad), cho phép bạn nhanh chóng truy nhập tài khoản của bạn.

Đồng bộ Liên hệ

Đồng bộ Liên hệ cho phép bạn sao chép nội dung của thư mục cá nhân của bạn sang danh sách địa chỉ trên iPhone hoặc iPad của bạn, làm cho chúng trở nên khả dụng đối với các ứng dụng khác đang dùng danh sách địa chỉ của thiết bị này. Nếu bạn tắt tính năng Đồng bộ Liên hệ, những mục này sẽ được loại bỏ ra khỏi danh sách địa chỉ của thiết bị. Đồng bộ liên hệ chỉ sẵn dùng nếu người quản trị của tổ chức của bạn đã bật nó.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Blog - OWA cho iPhone và OWA cho iPad.

Để tìm hiểu cách cài đặt OWA cho iPhone hoặc OWA cho iPad, hãy xem OWA cho iPhone trong Apple Store hoặc OWA cho iPad trong Apple Store.

Đầu Trang Đầu Trang

Những gì bạn không thể làm trong Tùy chọn trên thiết bị di động

Không phải tất cả các tùy chọn có sẵn trong Outlook Web App trên máy tính xách tay hoặc máy tính sẵn dùng khi bạn đang dùng Outlook Web App trên thiết bị di động. Đối với các tùy chọn này, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào tài khoản của bạn trên bàn làm việc hay máy tính xách tay. Trong Outlook Web App, đi tới góc phía trên và chọn Thiết đặtBiểu tượng Hình bánh răng >Tùy chọn.

Chúng bao gồm:   

  • Thiết đặt Tài khoản
  • Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn
  • Quy tắc Hộp thư đến
  • Báo cáo chuyển phát
  • Chính sách duy trì
  • Hầu hết các thiết đặt lịch và thư
  • Thiết đặt Điện thoại
  • Thiết đặt email rác
  • Thêm hoặc loại bỏ các Ứng dụng
  • Thực hiện việc xóa từ xa các thiết bị được kết nối với tài khoản của bạn

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Outlook Web App, Outlook Web App cho Office 365 Enterprise, Outlook Web App cho Office 365 Small Business Premium