Sửa tài liệu Office trong OneDrive

Với Office Online trong OneDrive, bạn có thể truy nhập vào tài liệu Word, Excel, PowerPoint và OneNote của bạn bất kỳ khi nào bạn truy nhập vào web. Bạn có thể sửa trực tiếp ngay trong trình duyệt web và bạn cũng có thể dễ dàng mở chúng trong chương trình Office trên máy tính để thực hiện các thay đổi lớn.

Trước hết, hãy đăng nhập vào OneDrive.com. Đi tới thư mục lưu trữ tài liệu của bạn, bấm chuột phải vào tài liệu rồi bấm lệnh mở tài liệu trong chương trình trực tuyến của nó (ví dụ, Mở PowerPoint Online cho bản trình bày PowerPoint).

Sửa trong Trình duyệt

Tài liệu của bạn mở trong Office Online, ở đó bạn có thể xem và sửa tài liệu trên trình duyệt. Để sửa, hãy bấm lệnh Sửa rồi bấm lệnh sửa trong chương trình trực tuyến.

Sửa trong PowerPoint Online

Nếu bạn muốn thực hiện những thay đổi yêu cầu phải có đầy đủ các khả năng của chương trình Office cho bàn làm việc, hãy bấm lệnh sửa tài liệu trong chương trình cho bàn làm việc đó.

Sửa lệnh trong PowerPoint

 
 
Áp dụng cho:
Office 2013