Tìm kiếm trong Outlook Web App

Bạn có thể tìm kiếm thư và người trong Outlook Web App bằng cách dùng cửa sổ tìm kiếm ở phần đầu danh sách mục trong Thư và trong Người.

Trong bài viết này


Tìm kiếm trong Thư

Khi bạn trong Thư, bạn có thể tìm kiếm thư hoặc người.

Để tìm kiếm trong Thư:

 1. Chọn Thư ở phần trên cùng của Outlook Web App.
 2. Hãy nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm trong hộp tìm kiếm.
 3. Chọn Enter hoặc chọn biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm hỗ trợ.
 4. Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn bằng cách chọn một trong các bộ lọc bên dưới hộp tìm kiếm: Tất cả, Chưa đọc, Đến tôi hoặc Đã gắn cờ. Bộ lọc mặc định là Tất cả.
 5. Tinh chỉnh thêm tìm kiếm bằng cách chọn phạm vi trong ngăn dẫn hướng. Thiết đặt phạm vi mặc định là Thư mục hiện thời và Tất cả thư.
 6. Để xóa kết quả tìm kiếm của bạn, hãy chọn biểu tượng loại bỏ loại bỏ kế bên hộp tìm kiếm.

Ngay khi bạn bắt đầu gõ, Outlook Web App sẽ hiển thị các tùy chọn có thể để tìm kiếm. Tìm kiếm trước đó sẽ ảnh hưởng tới những gì xuất hiện trong hộp gợi ý. Hãy nhập tìm kiếm của bạn, sau đó chọn Enter để bắt đầu. Để dùng các gợi ý, chọn một gợi ý hoặc dùng các phím mũi tên, sau đó chọn Enter để chọn dùng tìm kiếm nào.

Khi bắt đầu gõ vào hộp tìm kiếm, cửa sổ dẫn hướng sẽ thay đổi để hiển thị các tùy chọn tìm kiếm. Theo mặc định, Bao gồm thư từ được đặt thành thư mục hiện thời và Hiện những thư này được đặt thành Tất cả. Bạn có thể thay đổi phạm vi tìm kiếm bằng cách chọn tùy chọn khác.

 Ghi chú    Thư mục Lưu trữ sẽ không được bao gồm trong tìm kiếm. Nếu tài khoản của bạn được cấu hình để có thư mục lưu trữ, bạn sẽ tìm thấy chúng trong danh sách thư mục như Lưu trữ - <tên tài khoản> .

Hãy chọn nối kết Tìm kiếm liên hệ & danh bạ ở dưới cùng của các gợi ý để giới hạn tìm kiếm của bạn với những liên hệ và danh bạ thuộc tổ chức của bạn. Khi bạn chọn nối kết đó, Outlook Web App sẽ chuyển sang phần Người.

Bạn cũng có thể dùng Tìm kiếm Truy vấn Nâng cao hoặc còn gọi là AQS (Advanced Query Search), để tinh chỉnh tìm kiếm của bạn. Để dùng AQS, hãy gõ từ khóa và tiếp sau là dấu hai chấm, sau đó là nội dung tìm kiếm trong hộp tìm kiếm. Ví dụ, để tìm bất kỳ thư nào với chủ đề có chứa chữ "ngày mai", nhập subject:ngày mai trong hộp tìm kiếm.

Từ khóa AQS Mô tả
From Tìm kiếm trường From.
To Tìm kiếm trường To.
Cc Tìm kiếm trường Cc.
Bcc Tìm kiếm trường Bcc.
Participants Tìm kiếm các trường To, Cc và Bcc.
Subject Tìm kiếm theo chủ đề.
Body hoặc Content Tìm kiếm phần nội dung thư.
Sent Tìm kiếm theo ngày gửi. Bạn có thể tìm kiếm ngày cụ thể hoặc phạm vi ngày phân tách bằng dấu hai chấm (..). Bạn cũng có thể tìm kiếm các ngày tương ứng: Hôm nay, ngày mai, tuần này, tuần tới, tuần trước, tháng trước. Bạn có thể tìm kiếm ngày trong tuần hoặc tháng trong năm.
Received Tìm kiếm theo ngày nhận. Bạn có thể dùng cùng thuật ngữ tìm kiếm như cho từ khóa Sent.
Category Tìm kiếm trường Category.
Attachment Tìm kiếm phần đính kèm đã chỉ định theo tiêu đề. Ví dụ, attachment:letter.doc sẽ tìm bất kỳ thư nào có phần đính kèm mang tên letter.doc.
Has

Dùng has:flag để tìm các mục đã gắn cờ.

Dùng has:attachment để tìm các mục có một hoặc nhiều phần đính kèm.

Khi dùng AQS, bạn có thể tìm kiếm trên nhiều thuật ngữ tìm kiếm. Khi bạn nhập nhiều thuật ngữ tìm kiếm, bạn có thể tìm kiếm trên bất kỳ, tất cả hoặc một cụm từ chính xác.

 • Subject: kế hoạch sản phẩm sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa “sản phẩm” hoặc “kế hoạch” trong chủ đề.
 • Subject: (kế hoạch sản phẩm) sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa cả hai từ “sản phẩm” và “kế hoạch” trong chủ đề.
 • Subject: "kế hoạch sản phẩm" sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa cụm từ "kế hoạch sản phẩm" trong chủ đề.

Đầu Trang Đầu Trang

Tìm kiếm trong Người

Bất kỳ tìm kiếm nào trong Thư sẽ tự động mang đến cho bạn tùy chọn để cũng tìm kiếm theo Người. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo người bằng cách chọn Người ở phần trên cùng của Outlook Web App và nhập tên người, nhóm hoặc tài nguyên bạn muốn tìm kiếm trong hộp tìm kiếm. Khi bạn tìm kiếm trong phần Người, kết quả tìm kiếm sẽ được giới hạn trong những liên hệ và danh bạ thuộc tổ chức của bạn.

Để tìm kiếm trong Người:

 1. Chọn Người ở phần trên cùng của Outlook Web App.
 2. Hãy nhập tên người bạn muốn tìm kiếm và chọn Enter hoặc chọn biểu tượng tìm kiếm Tìm kiếm trợ giúp.
 3. Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn bằng cách chọn một trong các bộ lọc bên dưới hộp tìm kiếm: Tất cả, Người, Nhóm hoặc Phòng. Bộ lọc mặc định là Tất cả.
 4. Tinh chỉnh thêm tìm kiếm của bạn bằng cách chọn phạm vi trong ngăn dẫn hướng. Phạm vi mặc định là Liên hệ và Danh bạ của Tôi.
 5. Để xóa kết quả tìm kiếm của bạn, hãy chọn biểu tượng loại bỏ loại bỏ kế bên hộp tìm kiếm.

Đầu Trang Đầu Trang

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook Web App, Outlook Web App cho Office 365 Enterprise, Outlook Web App cho Office 365 Small Business Premium