Các tác vụ cơ bản trong Excel Online

Với Excel Online bạn dùng trình duyệt web của mình để tạo, xem, và sửa các sổ làm việc mà bạn lưu trữ trên OneDrive. Nếu tổ chức hoặc trường học của bạn có gói Office 365 hoặc site SharePoint, hãy bắt đầu dùng Excel Online bằng cách tạo hoặc lưu trữ các sổ làm việc trong thư viện trên site của bạn.

 Ghi chú    Nếu bạn đang dùng Excel Web App với SharePoint 2010 hoặc đang dùng Internet Explorer 7, hãy xem Giới thiệu về Excel Web App Excel Web App một cách nhanh chóng .

Tạo sổ làm việc trực tuyến

  1. Từ OneDrive của bạn, hãy bấm Tạo > Sổ làm việc Excel.

Tạo sổ làm việc mới

  1. Để đổi tên sổ làm việc, hãy bấm vào tên tệp mặc định và nhập tên mới.

đổi tên tệp

Chia sẻ sổ làm việc trực tuyến

Sau khi tạo sổ làm việc trực tuyến, bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè, đồng nghiệp hoặc tất cả mọi người. Mọi người có thể xem các trang tính của bạn, sắp xếp, lọc dữ liệu và truy sâu đến chi tiết của PivotTable trên web hoặc thiết bị di động.

Để chia sẻ sổ làm việc, hãy bấm Chia sẻ và nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ hoặc lấy nối kết mà bạn có thể gửi qua email cho các liên hệ của mình.

Mời mọi người chia sẻ sổ làm việc của bạn

Sửa trên trình duyệt

Nếu bạn tìm cách nhập dữ liệu, thiết lập công thức, thêm biểu đồ hoặc áp dụng định dạng cơ bản và không thấy điều gì xảy ra, thì có thể bạn đang ở dạng xem chỉ đọc. Chuyển sang dạng xem Soạn thảo:

Bấm Sửa Sổ làm việc > Sửa trong Excel Online.

Để chỉnh sửa chuyên sâu hơn, hãy bấm Sửa trong Excel.

Excel Online sẽ tự động lưu công việc của bạn, tuy nhiên nếu bạn đổi ý về bất kỳ thay đổi nào bạn vừa thực hiện, hãy dùng lệnh Hoàn tác hoặc nhấn Ctrl+Z.

Cộng tác trên cùng một trang tính

Khi bạn làm việc với người khác trong Excel Online, bạn có thể sửa trang tính như bình thường. Nếu những người khác cũng đang sửa trang tính đó,Excel Online sẽ cho thấy sự hiện diện của họ và các phần cập nhật tức thì. Mọi người đều phải làm việc trong Excel Online (chứ không phải trong ứng dụng ứng Excel trên máy tính).

chỉ báo cho biết có bao nhiêu người đang cộng tác trên một bảng tính

Xem, Mẹo hàng đầu để làm việc trong Excel Online.

In trong Excel Online

  1. Chọn ô hoặc biểu đồ bạn muốn in, rồi đi đến Tệp > In. Để in toàn bộ trang tính, đừng chọn bất kỳ thứ gì trước khi đi đến lệnh In.

In các ô được chọn

  1. Hãy bấm In để xem trước.
  2. Nếu bạn đổi ý về việc in một vùng đã chọn, hãy chọn Toàn bộ Trang rồi bấm In.
  3. Nếu bản xem trước trông đã ổn, hãy bấm In.

Dạng xem có thể in của trang tính

Tìm hiểu thêm về in đường lưới trong trang tính.

 
 
Áp dụng cho:
Excel Online