Thiết lập email Office 365 hoặc email nền tảng Exchange khác trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013

Bạn có thể thiết lập email Office 365 hoặc email nền tảng Exchange khác với Microsoft Outlook 2010 hoặc Outlook 2013. Bạn có thể làm việc này trong trình hướng dẫn thiết lập bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Outlook dùng một quy trình gọi là Tự động phát hiện để tự động tìm các thiết đặt của bạn và thiết lập một kết nối Exchange tới tài khoản của bạn. Nếu bạn không kết nối được với tài khoản Office 365 hoặc tài khoản nền tảng Exchange khác (ví dụ tài khoản Gmail hoặc Yahoo!), hãy xem Tôi cần biết thêm gì nữa?.

Nếu bạn là người dùng Office 365 đang sử dụng Outlook 2010, bạn cần phải thiết lập máy tính trước khi có thể thiết lập Outlook để truy cập vào tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Dùng ứng dụng Office trên máy tính hiện tại của tôi cùng với Office 365. Để biết thông tin về cách thiết lập email trong Outlook 2007, hãy xem Thiết lập email trong Outlook 2007.

 Ghi chú    Bạn có thể thiết lập Outlook 2010 hoặc Outlook 2013 theo cách thủ công để truy nhập vào tài khoản email của mình dùng POP hoặc IMAP. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên dùng quá trình Tự động phát hiện để thiết lập một kết nối Exchange tới tài khoản của bạn. Nếu dùng POP hoặc IMAP, bạn sẽ không dùng được nhiều tính năng lịch và tính năng cộng tác khác vốn sẵn có khi bạn kết nối với tài khoản của mình bằng Exchange. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tôi cần biết thêm gì nữa?

Trong bài viết này


Thiết lập kết nối Exchange vào email của bạn trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013

 1. Mở Outlook 2010 hoặc Outlook 2013. Nếu trình hướng dẫn Khởi động Microsoft Outlook xuất hiện, trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn, hãy bấm Tiếp. Sau đó, trên trang Tài khoản Email, hãy bấm Tiếp để thiết lập một tài khoản email.

Nếu trình hướng dẫn Khởi động Microsoft Outlook không xuất hiện, trên thanh công cụ Outlook, hãy bấm vào tab Tệp. Sau đó, ở ngay phía trên nút Thiết đặt Tài khoản, bấm Thêm Tài khoản.

 1. Trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động, Outlook có thể tự động nhập thiết đặt Tên BạnĐịa chỉ Email dựa vào cách bạn đăng nhập vào máy tính của mình. Nếu các thiết đặt này được điền đúng, bấm Tiếp để Outlook hoàn thành thiết đặt tài khoản của bạn. Nếu các thiết đặt trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động không được nhập thông tin hoặc thông tin được nhập không chính xác, hãy làm như sau:
 • Nếu thiết đặt trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động không được nhập, hãy nhập thiết đặt phù hợp theo thông tin mà người quản lý tài khoản email của bạn cung cấp cho bạn.
 • Nếu tên trên hộp Tên Bạn không đúng, bạn có thể phải đặt lại tùy chọn trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động trước khi bạn có thể sửa tên mình. Để đặt lại các tùy chọn, bấm nút tùy chọn bên cạnh Cấu hình thủ công thiết đặt máy chủ hoặc các loại máy chủ bổ sung, rồi bấm nút tùy chọn bên cạnh Tài khoản Email.
 1. Sau khi bạn bấm vào Tiếp trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động, Outlook sẽ tìm kiếm trực tuyến để tìm thiết đặt máy chủ email của bạn. Bạn sẽ được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu trong khi tìm kiếm. Hãy đảm bảo bạn nhập đầy đủ địa chỉ email (ví dụ, tony@contoso.com) làm tên người dùng của bạn.

Nếu Outlook thiết lập được tài khoản của bạn, bạn sẽ thấy thông báo: "Xin chúc mừng! Tài khoản email của bạn đã được cấu hình thành công và sẵn sàng để dùng." Hãy bấm Kết thúc.

Nếu Outlook không thiết lập được tài khoản của bạn, vui lòng xem Tôi cần biết thêm gì nữa? ở phần sau của bài viết này.

Đầu Trang Đầu Trang

Thiết lập kết nối POP3 hoặc IMAP4 vào email của bạn trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013

Nếu đang dùng Outlook 2010 hoặc Outlook 2013, bạn có thể kết nối bằng Exchange thay vì thông qua POP3 hoặc IMAP4. Kết nối bằng Exchange cho phép bạn dùng các tính năng lịch và tính năng cộng tác mà bạn không thể có được nếu kết nối bằng POP hoặc IMAP. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tôi cần biết thêm gì nữa? ở phần sau của bài viết này.

 1. Mở Outlook. Nếu trình hướng dẫn Khởi động Microsoft Outlook xuất hiện, trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn, hãy bấm Tiếp. Sau đó, trên trang Tài khoản Email, hãy bấm Tiếp để thiết lập một tài khoản email.

Nếu trình hướng dẫn Khởi động Microsoft Outlook không xuất hiện, trên thanh công cụ Outlook, hãy bấm vào tab Tệp. Sau đó, ở ngay phía trên nút Thiết đặt Tài khoản, bấm Thêm Tài khoản.

 1. Bấm Cấu hình thủ công thiết đặt máy chủ hoặc các loại máy chủ bổ sung, rồi bấm Tiếp.
 2. Trên trang Chọn Dịch vụ, chọn Email Internet, rồi bấm Tiếp.
 3. Cung cấp thông tin sau trên trang Thiết đặt Internet Email.

Dưới Thông tin Người dùng:

 1. Trong hộp Tên Bạn, nhập tên bạn muốn người dùng nhìn thấy khi bạn gửi email từ tài khoản này.
 2. Trong hộp Địa chỉ Email, hãy nhập địa chỉ email của bạn.

Dưới Thông tin Máy chủ:

 1. Dưới Loại Tài khoản, chọn IMAP hoặc POP3. Chúng tôi khuyên bạn dùng IMAP vì nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn.
 2. Trong hộp Máy chủ thư đến, nhập tên máy chủ IMAP hoặc POP. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, tên máy chủ IMAP hoặc POP là outlook.office365.com. Nếu bạn đang không dùng Office 365, hãy xem phần sau Tìm thiết đặt máy chủ POP hoặc IMAP của bạn trong bài viết này.
 3. Trong hộp Máy chủ thư đi (SMTP), nhập tên máy chủ SMTP. Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, tên máy chủ SMTP là smtp.office365.com. Nếu bạn đang không dùng Office 365, hãy xem phần sau Tìm thiết đặt máy chủ POP hoặc IMAP của bạn trong bài viết này.

Dưới Thông tin Đăng nhập:

 1. Trong hộp Tên Người dùng, nhập địa chỉ email của bạn.
 2. Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu của bạn. Nếu bạn muốn Outlook nhớ mật khẩu của bạn, hãy đảm bảo chọn hộp kiểm bên cạnh Nhớ mật khẩu.
 1. Ở cuối trang, hãy bấm Thiết đặt Khác, rồi nhập thông tin vào hộp thoại Thiết đặt Internet Email như sau:

Trên tab Máy chủ Thư đi, chọn Máy chủ thư đi (SMTP) của tôi cần xác thực.

Trên tab Nâng cao:

 1. Dưới Máy chủ thư đến (IMAP), hoặc Máy chủ thư đến (POP3), bên cạnh Dùng kiểu kết nối được mã hóa sau đây, hãy chọn SSL trong danh sách thả xuống.
 2. Dưới Máy chủ Thư đi (SMTP), cạnh Sử dụng loại kết nối được mã hóa sau đây, chọn TLS, rồi bấm OK.
 3. Nếu bạn đang dùng POP3 và muốn giữ bản sao các thư trên máy chủ, dưới Chuyển phát, bấm Lưu một bản sao của thư trên máy chủ. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, toàn bộ thư sẽ bị loại bỏ khỏi máy chủ và được lưu cục bộ trên máy tính của bạn.
 1. Trên trang Thêm Tài khoản, bấm Tiếp. Sau khi Outlook kiểm tra tài khoản của bạn, hãy bấm Đóng để đóng hộp thoại Kiểm tra Thiết đặt Tài khoản.
 2. Trên trang Xin chúc mừng, bấm Kết thúc.
 3. Trên trang Thiết đặt Tài khoản, bấm Đóng.
 4. Nếu bạn đang dùng IMAP4, một thông báo có thể xuất hiện hỏi bạn có muốn tải xuống các thư mục cho máy chủ thư bạn đã thêm vào không. Bấm Có. Dùng giao diện người dùng Outlook để chọn các thư mục cần đồng bộ hóa giữa máy chủ và máy tính cục bộ của bạn, rồi bấm OK.

Tìm thiết đặt máy chủ POP hoặc IMAP của bạn

Nếu bạn đang kết nối với email Office 365 của mình, bạn không cần phải tìm thiết đặt của mình. Đối với Office 365, tên máy chủ của IMAP và POP là outlook.office365.com và tên máy chủ của SMTP là smtp.office365.com.

Nếu bạn đang không kết nối với email Office 365, hãy thực hiện các thao tác sau để tìm thiết đặt của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để được trợ giúp về đăng nhập, vui lòng xem Đăng nhập vào Outlook Web App.
 2. Trong Outlook Web App, trên thanh công cụ, hãy bấm vào Thiết đặt Biểu tượng hộp bánh răng > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Thiết đặt cho truy nhập POP và IMAP.
 3. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP, cũng như các thiết đặt khác mà bạn có thể cần nhập được liệt kê trên trang Thiết đặt cho truy cập POP và IMAP dưới Thiết đặt POPhoặc Thiết đặt IMAP, vàThiết đặt SMTP.

Đầu Trang Đầu Trang

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Nếu bạn muốn kết nối với tài khoản email mà không phải là tài khoản Office 365 hoặc tài khoản nền tảng Exchange, hãy xem Thêm tài khoản email.
 • Nếu địa chỉ email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký khi lần đầu bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối tài khoản email của bạn thông qua Outlook sẽ thất bại nếu bạn chưa đăng ký tài khoản của bạn qua Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản, hãy đăng xuất. Sau đó thử kết nối bằng Outlook. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách dùng Outlook Web App, hãy xem Đăng nhập vào Outlook Web App.
 • Nếu bạn đang dùng Windows RT 8.1 and, bạn có thể dùng Outlook 2013 RT, một phiên bản của Outlook 2013 được tối ưu hóa cho cảm ứng, để kết nối với tài khoản của bạn.
 • Nếu bạn không kết nối thành công được với tài khoản của mình bằng Outlook, hãy thực hiện một hoặc nhiều bước sau:
  • Đợi một vài phút và thử lại.
  • Nếu bạn phải kết nối với tài khoản email của mình ngay lập tức, hãy dùng một trình duyệt web hoặc chương trình email hỗ trợ POP hoặc IMAP để kết nối với tài khoản của bạn bằng Outlook Web App.
  • Để có thêm thông tin về cách kết nối bằng một trình duyệt web, hãy xem Đăng nhập vào Outlook Web App. Để có thêm thông tin về cách kết nối bằng một chương trình email POP hoặc IMAP, hãy xem Dùng các chương trình email IMAP hoặc POP.
  • Nếu bạn không biết nên sử dụng POP3 hay IMAP4, hãy cân nhắc việc sử dụng IMAP4 vì nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn.
  • Nếu bạn biết tên của người quản lý hộp thư của bạn (đôi khi được gọi là người quản trị email), hãy liên hệ với họ và báo cáo lỗi bạn gặp phải khi bạn cố gắng kết nối với Outlook.
 • Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Outlook, hãy xem Video: Có gì Mới trong Outlook 2013, Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh với Outlook 2013Các tác vụ cơ bản trong Outlook 2013Các tác vụ cơ bản trong Outlook 2010.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Các chương trình và tính năng email được hỗ trợ

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013, Outlook Web App, Outlook Web App cho Office 365 Enterprise, Outlook Web App cho Office 365 Small Business Premium