Làm việc cùng nhau trên các tài liệu Office trong SkyDrive

Thật dễ dàng làm việc với những người khác bằng các Microsoft Office Web App bởi vì bạn có thể gửi các nối kết đến tài liệu đó thay cho gửi các tệp đính kèm. Thao tác đó hỗ trợ bạn tiết kiệm không gian trên kho lưu trữ email và tránh thực hiện lại nhiều phiên bản của cùng một tài liệu.

Để gửi một nối kết, hãy bấm Chia sẻ ở phía trên cửa sổ ứng dụng web:

Lệnh Chia sẻ

Khi bạn bè của bạn bấm vào nối kết mà bạn đã gửi, tài liệu sẽ mở ngay trên trình duyệt của họ.

Gửi email mời người nhận chia sẻ tài liệu

Để chỉnh sửa, người nhận có thể bấm vào lệnh chỉnh sửa văn bản trong Web App.

Hãy bấm vào các lệnh chỉnh sửa văn bản trong ứng dụng web

Bạn có thể thực hiện tất cả thao tác cùng một lúc. Bạn không cần phải chờ đợi những người khác thoát khỏi tài liệu để bạn có thể truy cập vào.

Nhiều tác giả trong Excel Web App

Để bắt đầu, hãy lưu trữ tài liệu của bạn trên SkyDrive

  Tải các tài liệu lên SkyDrive, sau đó chia sẻ chúng

Làm việc với những người khác trong Word Web App

Khi đang chỉnh sửa một tài liệu trong Microsoft Word Web App bạn có thể nhìn thấy thông báo mà những người khác cũng có thể thấy khi làm việc trong tài liệu đó. Microsoft Word Web App không có chế độ dành riêng cho đồng tác giả và lệnh để bắt đầu làm việc cùng nhau trên một tài liệu. Thông thường, bạn có thể chỉnh sửa trong Word Web App nhưng nếu những người khác cũng chỉnh sửa trên tài liệu đó, Word Web App sẽ cảnh báo bạn sự hiện diện của họ và cho biết đoạn văn bản mà họ đang làm việc.

Khi bạn lưu tài liệu, Word Web App sẽ thông báo cho các tác giả khác rằng tài liệu đó đã được cập nhật.

Thông báo có bản cập nhật

Khi những người khác lưu tài liệu, họ sẽ thấy các thay đổi của bạn và họ cũng cho bạn thấy các thay đổi của họ. Bằng cách làm mới tài liệu mỗi lần lưu, bạn sẽ kiểm soát được việc khi nào thì bạn nhìn thấy các bản cập nhật. Điều này giúp bạn ít bị gián đoạn khi làm việc, ngay cả khi những người khác đang làm việc trên cùng tài liệu với bạn.

Mọi người có thể hợp tác làm việc trên Word Web App, Word 2010 hoặc phiên bản mới hơn hoặc Word cho Mac 2011.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem Làm việc cùng nhau trên một tài liệu trong Word Web App.

Làm việc với những người khác trong Excel Web App

Nếu bạn cho phép những người khác có thể chỉnh sửa sổ làm việc của bạn, bạn bè của bạn có thể làm việc cùng lúc với bạn trên sổ làm việc đó. Bạn có thể đạt hiệu quả cao với những sổ làm việc được dùng để thu thập thông tin từ một nhóm người, chẳng hạn như danh sách thông tin hoặc dự án nhóm. Việc gửi một danh sách ra ngoài không còn nữa.

Trong khi đang chỉnh sửa sổ làm việc, Excel Web App sẽ cho bạn biết liệu những người khác có đang làm việc trên cùng sổ làm việc đó hay không.

Nhiều tác giả trong Excel Web App


 Ghi chú 

  • Mọi người đều có thể làm việc trong Web App; nhưng nếu một người nào đó mở sổ làm việc trong ứng dụng Excel trên màn hình, người đó chỉ có thể chỉnh sửa sổ làm việc trong Web App khi nào nó đã được đóng trong Excel.
  • Vì Excel Web App tự động lưu các thay đổi của mọi người, lệnh Hoàn tác và Làm lại có thể sẽ không hoạt động theo cách mà bạn mong muốn.
  • Đồng thời, khi một người nào đó thay đổi thứ tự sắp xếp hoặc lọc dữ liệu, dạng xem cho những người đang chỉnh sửa sổ làm việc đó cũng thay đổi. Vì vậy, hãy lưu ý đến việc sắp xếp và lọc khi có những người khác trong sổ làm việc.

Làm việc với những người khác trong PowerPoint Web App

Bản trình bày nhóm và dự án của trường: bạn có thể làm cả hai việc cùng nhau trong PowerPoint Web App. Nếu cùng lúc có hơn hai người đang chỉnh sửa một bản trình bày, bạn có thể nhìn thấy tên của họ trong thanh trạng thái dưới cửa sổ Web App:

Thông báo đồng tác giả

Bạn và đồng nghiệp của bạn sẽ ngay lập tức thấy được các thay đổi của cả hai, và PowerPoint Web App tự động lưu bản trình bày đó.

Mọi người có thể hợp tác làm việc trên PowerPoint Web App, PowerPoint 2010 hoặc phiên bản mới hơn hoặc PowerPoint cho Mac 2011. Tuy nhiên, để có được kết quả tốt nhất, mọi người nên làm việc trong Web App (nơi các thay đổi được tự động lưu lại) hoặc các ứng dụng PowerPoint trên màn hình (nơi mọi người lưu lại bản trình bày theo chu kỳ).

Làm việc với những người khác trong OneNote Web App

Nếu bạn cho phép những người khác có thể chỉnh sửa sổ ghi chép của bạn, bạn bè của bạn có thể làm việc cùng lúc với bạn trên sổ ghi chép đó. Bạn có thể đạt hiệu quả cao với những sổ ghi chép được dùng để thu thập thông tin từ một nhóm người, chẳng hạn như phiên thảo luận hoặc dự án nhóm. Sổ ghi chép có chức năng như một wiki nơi mọi người có thể cộng tác cùng nhau. Bạn có thể nhìn thấy ai đó đã làm gì, đồng thời nếu cần, bạn cũng có thể khôi phục một trang về phiên bản trước đó.

Nhiều tác giả làm việc trong OneNote Web App

Nếu bạn và người khác có OneNote 2010 hoặc phiên bản mới hơn, bạn có thể làm việc trong các ứng dụng OneNote trên màn hình và di động trong khi người khác đang làm việc trên cùng một sổ ghi chép trong OneNote Web App. Bạn có thể chia sẻ sổ ghi chép trong SkyDrive, cũng giống như các tài liệu Excel, Word và PowerPoint, nhưng bạn cũng có thể chia sẻ sổ ghi chép trong OneNote 2010 hoặc phiên bản mới hơn.

  • Hãy bấm vào tab Tệp và trên tab Thông tin , bấm Mời mọi người vào sổ ghi chép này, bên dưới tên sổ ghi chép.
 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Word 2013