• Các Tính năng Hàng đầu của Visio

  Đơn giản hóa thông tin phức tạp với các sơ đồ chuyên nghiệp mà bạn có thể tạo ra chỉ với vài cú bấm chuột. Visio giúp việc tạo biểu đồ trở nên đơn giản - dù bạn muốn nhanh chóng nắm bắt một lưu đồ mà bạn đã động não suy nghĩ bảng trắng, vẽ bản đồ một mạng lưới CNTT, xây dựng sơ đồ tổ chức, lập tài liệu một quy trình kinh doanh hoặc lập một sơ đồ sàn.

  Tạo sơ đồ chuyên nghiệp một cách nhanh chóng với các hình dạng được cập nhật, các công cụ và tùy chọn định dạng mới.

  Truy nhập nhanh hơn vào các công cụ thường được dùng, hình dạng và mẫu họa tiết mới được cập nhật, và các chủ đề và hiệu ứng được cải thiện và mở rộng, giúp tạo ra các biểu đồ chuyên nghiệp một cách dễ dàng hơn .

  Các tiêu chuẩn tạo sơ đồ được cập nhật và hỗ trợ, bao gồm Ngôn ngữ Mô hình hóa Hợp nhất (UML) 2.4, Mô hình Quy trình Kinh doanh và Chú giải (BPMN) 2,0, và bây giờ bạn có thể phát hành dòng công việc dưới cả hai dạng SharePoint 2010 và SharePoint 2013.

  Làm việc theo cách bạn muốn với hỗ trợ cảm ứng được cải thiện, bao gồm cả Windows 8 và Visio Services trong Microsoft SharePoint mới, hoặc với Microsoft Office 365 hoặc trên các máy chủ của công ty của bạn.

  Chủ đề và Hiệu ứng Màn hình 5
  Sơ đồ được nối kết với dữ liệu Màn hình 1

  Nối kết các sơ đồ với dữ liệu động, làm cho dữ liệu phức tạp dễ hiểu trong nháy mắt

  Các tùy chọn giúp sơ đồ của bạn năng động hơn thông qua việc nối kết các hình dạng với dữ liệu thời gian thực, với một bộ mở rộng các các nguồn được hỗ trợ.

  Dễ dàng cộng tác như một nhóm trên các sơ đồ

  Các công cụ mới giúp đơn giản hóa làm việc nhóm, giúp mọi người bạn có thể cùng làm việc trên cùng một sơ đồ tại cùng một thời điểm và dễ dàng xem bình luận của người xem lại - trong cả Visio và Visio Services.

  Chia sẻ sơ đồ của bạn với người khác thông qua một trình duyệt, ngay cả khi họ không có Visio được cài đặt - thông qua Office 365 hoặc SharePoint.

  Chủ đề và Hiệu ứng Màn hình 2
 • Tài nguyên

  Tìm hiểu những điều mới trong Visio, với một video

  Tìm hiểu làm cách nào để đồng soạn và cộng tác lập sơ đồ

  Tạo một sơ đồ tổ chức từ một nguồn dữ liệu, chẳng hạn như sổ làm việc Excel hoặc Thư mục Hiện hoạt

Tìm thông tin cho: Nhà phát triển