Các phiên bản Visio — tất cả các tính năng

Tạo những sơ đồ chuyên nghiệp và cuốn hút một cách dễ dàng hơn bao giờ hết

 • ĐƯỢC BAO GỒM
 • = ĐƯỢC BAO GỒM
 • ĐƯỢC CẢI THIỆN
 • = ĐƯỢC CẢI TIẾN
 • MỚI
 • = MỚI
 • 2007 2010 2013
  Nhiều mẫu họa tiết và hình dạng mới được cập nhật ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN ĐƯỢC CẢI TIẾN
  Các menu bấm-chuột-phải theo ngữ cảnh ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Tính năng tìm kiếm được cải thiện giúp cho việc tìm khuôn mẫu và hình dạng dễ dàng hơn ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Các chủ đề dễ-áp-dụng giúp tạo sơ đồ hiện đại một cách nhanh chóng ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Khả năng nhập các tệp DWG vào Visio ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Những cải tiến về giải pháp biểu đồ tổ chức-các kiểu mới và khả năng nhập hình ảnh ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Tự động Căn và Đặt dấu cách ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Khả năng chèn và xóa hình dạng với hàn gắn kết nối ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Tự động điều chỉnh kích cỡ bức vẽ ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Khu vực hình dạng nhanh, giúp truy nhập dễ dàng vào những hình dạng thường được dùng nhất ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent (UI)—Ruy-băng ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Nhiều cải thiện trong bộ chứa và các kiểu bộ chứa mới ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Trải nghiệm bắt đầu mới giúp cho việc tìm hình dạng dễ dàng hơn MỚI
  Khả năng thay đổi hình dạng trong khi vẫn giữ bố trí sơ đồ và siêu dữ liệu hình dạng MỚI
  Xem trước trực tiếp các thay đổi kiểu chủ đề mới đã được đặt cấu hình trước thông qua các biến đổi MỚI
  Các tùy chọn hiệu ứng hình dạng—đổ bóng, góc xiên, tỏa sáng và nhiều hiệu ứng khác. MỚI
  Chế độ xem trước khi in được hợp lý hóa hiện các ngắt trang sơ đồ và tính năng quét/thu phóng MỚI
  • ĐƯỢC BAO GỒM
  • = ĐƯỢC BAO GỒM
  • ĐƯỢC CẢI TIẾN
  • = ĐƯỢC CẢI TIẾN
  • MỚI
  • = MỚI
  Cùng làm việc với đồng nghiệp trên một sơ đồ duy nhất 2007 2010 2013
  Bình luận ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Chia sẻ sơ đồ dễ dàng thông qua một trình duyệt web bằng cách lưu vào SharePoint1 ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Bình luận bằng Visio Services1 MỚI
  Đồng tác giả—nhiều người cùng làm việc trên một sơ đồ duy nhất cùng một lúc2 MỚI
  Sử dụng sự chú ý về hiện diện và tính trực quan để gửi Tin nhắn Tức thời hoặc gọi cho người khác3 MỚI
  1 — Yêu cầu có Office 365 hoặc SharePoint Server (được cấp phép riêng biệt)
  2 — Yêu cầu có Microsoft OneDrive, Office 365 hoặc SharePoint Server (được cấp phép riêng biệt)
  3 —Yêu cầu có Microsoft Lync 2013 hoặc máy khách có chức năng nhắn tin tức thời (IM) tương thích
  • ĐƯỢC BAO GỒM
  • = ĐƯỢC BAO GỒM
  • ĐƯỢC CẢI TIẾN
  • = ĐƯỢC CẢI TIẾN
  • MỚI
  • = MỚI
  Dùng một trình hướng dẫn để nối kết các sơ đồ với dữ liệu mà không cần viết bất kỳ mã nào 2007 2010 2013
  Nối kết hình dạng Sơ đồ với dữ liệu ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Tính năng làm mới dữ liệu tự động, dù với một tiến độ đã xác định hoặc thủ công ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Tạo chú giải dữ liệu tự động, cung cấp một mã khóa cho các đồ họa dữ liệu được áp dụng ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Bảng điều khiển không-có-mã ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Bộ mở rộng của các nguồn dữ liệu, bao gồm Excel Services, SharePoint Lists, SharePoint Business Connectivity Services và SQL Server ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Tính năng áp dụng một bộ đồ họa dữ liệu và màu sắc phong phú để trực quan hóa các dữ liệu ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Khả năng lưu vào SharePoint và xem sơ đồ trong Visio Services với tính năng làm mới dữ liệu ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  • ĐƯỢC BAO GỒM
  • = ĐƯỢC BAO GỒM
  • ĐƯỢC CẢI TIẾN
  • = ĐƯỢC CẢI TIẾN
  • MỚI
  • = MỚI
  Các quy tắc doanh nghiệp mẫu với chú thích quy trình tiêu chuẩn 2007 2010 2013
  Tùy chọn giúp hợp lệ hóa sơ đồ bằng cách dùng các quy tắc doanh nghiệp mở rộng và được cài sẵn ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Hỗ trợ dành cho các sơ đồ Mô hình Quy trình Kinh doanh và Chú giải (BPMN) 1.2 và 2.0 (các sơ đồ BPMN 2.0 chỉ được hỗ trợ trong Visio 2013) ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Các quy trình con giúp ngắt những quy trình phức tạp thành những phần có thể quản lý được ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  • ĐƯỢC BAO GỒM
  • = ĐƯỢC BAO GỒM
  • ĐƯỢC CẢI TIẾN
  • = ĐƯỢC CẢI TIẾN
  • MỚI
  • = MỚI
  Tận dụng những tính năng nâng cao làm cho Visio trở thành một công cụ lập sơ đồ mạnh hơn và hoàn chỉnh hơn 2007 2010 2013
  Sẵn dùng như một giấy phép vĩnh viễn ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Hỗ trợ dành cho dòng công việc trong SharePoint Server 20101 ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Tùy chỉnh hình dạng dễ dàng ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Khả năng tương thích ngược dùng để mở các tệp Visio 2000, Visio 2003, Visio 2007 và Visio 2010 ĐƯỢC BAO GỒM MỚI
  Tích hợp với Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) và Trung tâm Hệ thống Microsoft ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC BAO GỒM
  Hỗ trợ cảm ứng trên các máy PC chạy Windows 7/Windows 8 ĐƯỢC BAO GỒM ĐƯỢC CẢI THIỆN
  Định dạng tệp dựa trên XML mới MỚI
  Hỗ trợ cảm ứng trên hầu hết mọi thiết bị thực thông qua Visio Services1 MỚI
  Tính sẵn dùng thông qua Office 365 như một gói thuê bao MỚI
  Ứng dụng chuyển vùng—khả năng cài đặt Visio tạm thời trên máy PC chạy Windows 7 hoặc Windows 82 MỚI
  Hỗ trợ chức năng quản lý nhu cầu trong Project Server và Project Online3 MỚI
  Hỗ trợ dòng công việc trong SharePoint Server 20131 MỚI
  1—Yêu cầu có Office 365 hoặc SharePoint Server (được cấp phép riêng biệt) và SharePoint Designer 2013
  2—Yêu cầu có Visio Pro for Office 365
  3—Yêu cầu có Project Server 2013 hoặc Project Online và SharePoint Designer 2013
  • ĐƯỢC BAO GỒM
  • = ĐƯỢC BAO GỒM
  • ĐƯỢC CẢI THIỆN
  • = ĐƯỢC CẢI THIỆN
  • MỚI
  • = MỚI
 • Dùng thử hoặc mua

  Tài nguyên

Tìm thông tin cho: Nhà phát triển