Bảng chỉ dẫn về sự kiện đại trà đặt bên ngoài
Bảng chỉ dẫn về sự kiện đại trà đặt bên ngoài
Publisher 2013
Thiết kế dạng dòng chảy (trống)
Thiết kế dạng dòng chảy (trống)
Word 2013
Tờ bướm Khối Màu Đơn giản
Tờ bướm Khối Màu Đơn giản
Word 2013
Bản trình bày chủ đề về giáo dục, thiết kế minh họa hình bảng viết phấn (màn hình rộng)
Bản trình bày chủ đề về giáo dục, thiết kế minh họa hình bảng viết phấn (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Ngân sách kinh doanh hàng tháng
Ngân sách kinh doanh hàng tháng
Excel 2013
Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên
Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên
Excel 2013
Nhật ký chạy bộ
Nhật ký chạy bộ
Excel 2013
Ngân sách đại học dạng đơn giản
Ngân sách đại học dạng đơn giản
Excel 2013
Ngân sách chi phí đơn giản
Ngân sách chi phí đơn giản
Excel 2013
Danh sách mua quà khi đi nghỉ
Danh sách mua quà khi đi nghỉ
Excel 2013
Lịch ca làm việc của nhân viên
Lịch ca làm việc của nhân viên
Excel 2013
Báo cáo bán hàng dạng cơ bản
Báo cáo bán hàng dạng cơ bản
Excel 2013
Áp phích mừng sinh nhật
Áp phích mừng sinh nhật
Word 2013
Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lam trong suốt (màn hình rộng)
Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lam trong suốt (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Danh sách liên hệ
Danh sách liên hệ
Word 2013
Danh sách liên hệ
Danh sách liên hệ
Word 2013
Công cụ theo dõi giảm cân
Công cụ theo dõi giảm cân
Excel 2013
Danh sách những việc cần làm của giáo viên
Danh sách những việc cần làm của giáo viên
Excel 2013
Thời khóa biểu cho sinh viên
Thời khóa biểu cho sinh viên
Excel 2013
Báo cáo lỗ và lãi
Báo cáo lỗ và lãi
Excel 2013
Công cụ theo dõi đào tạo nhân viên
Công cụ theo dõi đào tạo nhân viên
Excel 2013
Báo cáo dòng tiền
Báo cáo dòng tiền
Excel 2013
Bản trình bày có hình phác họa thành phố (màn hình rộng)
Bản trình bày có hình phác họa thành phố (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có hình hoa đào (màn hình rộng)
Bản trình bày có hình hoa đào (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)
Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Danh sách liên hệ khách hàng
Danh sách liên hệ khách hàng
Excel 2013
Công cụ theo dõi việc rèn luyện sức khỏe
Công cụ theo dõi việc rèn luyện sức khỏe
Excel 2013
Báo cáo doanh số hàng tháng
Báo cáo doanh số hàng tháng
Excel 2013
Trình tính toán tiền lương
Trình tính toán tiền lương
Excel 2013

Bảng chỉ dẫn về sự kiện đại trà đặt bên ngoài

 Bảng chỉ dẫn về sự kiện đại trà đặt bên ngoài 

Mô tả

Hãy tạo điều kiện cho khách dễ dàng tìm thấy sự kiện tiệc bằng cách sử dụng mẫu tiệc "đại trà" này. Tùy chỉnh thông tin về sự kiện của bạn, dựng và sau đó trưng bày bảng chỉ dẫn chào mừng này bên ngoài.

Phiên bản:
Publisher 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
57 KB
Xếp hạng: