An-bum ảnh gia đình (thiết kế thiên nhiên với lá màu lục)

 An-bum ảnh gia đình (thiết kế thiên nhiên với lá màu lục) 

Mô tả

Kết hợp chủ đề thiên nhiên với hình ảnh lũ trẻ và gia đình trong mẫu an-bum ảnh 16X9 này với thiết kế lá màu lục. Bạn sẽ thấy nhiều kiểu khung và bố trí bên trong. Chỉ việc dùng những kiểu bạn muốn và sắp xếp chúng theo cách bạn thích.

Phiên bản:
PowerPoint 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
1.946 KB
Xếp hạng: