Sách nhỏ quảng cáo du lịch gấp ba (thiết kế màu lục, lam)
Sách nhỏ quảng cáo du lịch gấp ba (thiết kế màu lục, lam)
PowerPoint 2013
Bản trình bày chủ đề về giáo dục, thiết kế minh họa hình bảng viết phấn (màn hình rộng)
Bản trình bày chủ đề về giáo dục, thiết kế minh họa hình bảng viết phấn (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
An-bum ảnh của kỳ nghỉ mùa đông
An-bum ảnh của kỳ nghỉ mùa đông
Publisher 2013
Sách công thức nấu ăn gia đình
Sách công thức nấu ăn gia đình
Publisher 2013
Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)
Sách nhỏ quảng cáo du lịch được gấp ba (thiết kế đỏ, vàng, xanh)
PowerPoint 2013
Ngân sách kinh doanh hàng tháng
Ngân sách kinh doanh hàng tháng
Excel 2013
An-bum ảnh cưới Ấn Độ
An-bum ảnh cưới Ấn Độ
Publisher 2013
Sách nấu ăn với thiết kê màu đỏ hoa anh túc hiện đại
Sách nấu ăn với thiết kê màu đỏ hoa anh túc hiện đại
Publisher 2013
Lập kế hoạch bữa tiệc
Lập kế hoạch bữa tiệc
Excel 2013
Sách nhỏ quảng cáo (Kinh doanh)
Sách nhỏ quảng cáo (Kinh doanh)
PowerPoint 2013
Danh sách liên hệ
Danh sách liên hệ
Word 2013
Danh sách liên hệ
Danh sách liên hệ
Word 2013
Sách nhỏ quảng cáo
Sách nhỏ quảng cáo
Word 2013
Sách nhỏ quảng cáo cho doanh nghiệp
Sách nhỏ quảng cáo cho doanh nghiệp
PowerPoint 2013
Danh sách những việc cần làm
Danh sách những việc cần làm
Excel 2013
Danh sách những việc cần làm của giáo viên
Danh sách những việc cần làm của giáo viên
Excel 2013
Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)
Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Danh sách những việc cần làm của dự án
Danh sách những việc cần làm của dự án
Excel 2013
Đường thời gian dự án
Đường thời gian dự án
Excel 2013
Công cụ theo dõi dự án
Công cụ theo dõi dự án
Excel 2013
Lịch học tuần
Lịch học tuần
Excel 2013
Lịch biểu hàng ngày
Lịch biểu hàng ngày
Excel 2013
Công cụ lập kế hoạch thời gian cho tuần
Công cụ lập kế hoạch thời gian cho tuần
Excel 2013
Ngân sách 18 giai đoạn
Ngân sách 18 giai đoạn
Excel 2013
Danh sách kiểm tra trở lại trường học
Danh sách kiểm tra trở lại trường học
Excel 2013
Sách nhỏ Quảng cáo Màu Đỏ
Sách nhỏ Quảng cáo Màu Đỏ
Publisher 2013
Sách nhỏ quảng cáo
Sách nhỏ quảng cáo
Word 2013
Sách nhỏ quảng cáo
Sách nhỏ quảng cáo
Word 2013
Sách nhỏ quảng cáo Kinh doanh Màu xanh lục
Sách nhỏ quảng cáo Kinh doanh Màu xanh lục
Publisher 2013

Sách nhỏ quảng cáo du lịch gấp ba (thiết kế màu lục, lam)

 Sách nhỏ quảng cáo du lịch gấp ba (thiết kế màu lục, lam) 

Mô tả

Dù bạn là đại lý lữ hành hay chủ doanh nghiệp nhỏ, hãy dùng mẫu sách nhỏ quảng cáo gấp ba này để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ. Mẫu này có ảnh và văn bản mẫu nhưng bạn có thể tùy chỉnh bằng nội dung của mình. Dùng chủ đề để thay đổi màu. Được thiết kế để dùng làm phiếu trả lời in trên giấy khổ 8 1/2 X 11.

Phiên bản:
PowerPoint 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
829 KB
Xếp hạng: