An-bum ảnh của kỳ nghỉ mùa đông

 An-bum ảnh của kỳ nghỉ mùa đông 

Mô tả

Tạo một an-bum ảnh kỳ nghỉ vui vẻ với mẫu 10 trang này. Các trang có nhiều bố trí ảnh khác nhau, có thể in ra và đóng thành cuốn để tạo thành một vật lưu niệm của gia đình. Mẫu này bao gồm các đường cắt và khoảng trống .5 in-xơ để đóng thành tập sách ảnh 8 x 8 in-xơ. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu này để vừa khít với nhiều cỡ giấy tiêu chuẩn (thư, công văn pháp lý, thư từ hành chính, thiệp v.v...). Tìm các mẫu phù hợp trong bộ thiết kế Kỳ nghỉ mùa đông bằng cách bấm vào nối kết Xem Thêm bên trên.

Phiên bản:
Publisher 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
14.824 KB
Xếp hạng: