Menu tiệc Năm Mới

 Menu tiệc Năm Mới 

Mô tả

Mẫu menu tiệc này được thiết kế để đi cùng với bộ thiết kế Năm Mới, nhưng cũng có thể sử dụng cho lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7. Thay đổi màu sắc bằng cách dùng các chủ đề dựng sẵn trong Word.

Phiên bản:
Word 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
230 KB
Xếp hạng: