Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)
Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)
Excel 2013
Thiết kế phong cách Hoài niệm (trống)
Thiết kế phong cách Hoài niệm (trống)
Word 2013
Thiết kế dạng dòng chảy (trống)
Thiết kế dạng dòng chảy (trống)
Word 2013
Thiết kế kiểu dải băng (trống)
Thiết kế kiểu dải băng (trống)
Word 2013
Thiệp địa điểm tiệc Năm Mới (dùng với Avery 5371)
Thiệp địa điểm tiệc Năm Mới (dùng với Avery 5371)
Word 2013
Thư mời dự tiệc Năm Mới (dùng với giấy Avery 3268)
Thư mời dự tiệc Năm Mới (dùng với giấy Avery 3268)
Word 2013
Thiết kế báo cáo (trống)
Thiết kế báo cáo (trống)
Word 2013
Thiết kế dạng Ion (trống)
Thiết kế dạng Ion (trống)
Word 2013
Thiết kế kiểu mặt cắt (trống)
Thiết kế kiểu mặt cắt (trống)
Word 2013
Mô tả thiên nhiên đa sắc màu, thiết kế phong cảnh có minh họa (màn hình rộng)
Mô tả thiên nhiên đa sắc màu, thiết kế phong cảnh có minh họa (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày chiến lược bán hàng, chủ đề Khía cạnh (màn hình rộng)
Bản trình bày chiến lược bán hàng, chủ đề Khía cạnh (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày kế hoạch kinh doanh (thiết kế màu lục ion, màn hình rộng)
Bản trình bày kế hoạch kinh doanh (thiết kế màu lục ion, màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Tờ bướm sự kiện học thuật có màu sắc
Tờ bướm sự kiện học thuật có màu sắc
Publisher 2013
Tờ bướm cho sự kiện học thuật đen trắng
Tờ bướm cho sự kiện học thuật đen trắng
Publisher 2013
Thiệp ngày lễ có ảnh (mẫu thiết kế hình bông tuyết)
Thiệp ngày lễ có ảnh (mẫu thiết kế hình bông tuyết)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có thiết kế hình sóng đại dương (màn hình rộng)
Bản trình bày có thiết kế hình sóng đại dương (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có thiết kế dải màu vàng (màn hình rộng)
Bản trình bày có thiết kế dải màu vàng (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có dải màu mòng két (màn hình rộng)
Bản trình bày có dải màu mòng két (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày kinh doanh tương phản (màn hình rộng)
Bản trình bày kinh doanh tương phản (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng
SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lam - lục trên nền đen), màn hình rộng
Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lam - lục trên nền đen), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Sổ điểm
Sổ điểm
Excel 2013
Tờ bướm cho sự kiện thể thao ngoài trời
Tờ bướm cho sự kiện thể thao ngoài trời
Word 2013

Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)

 Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC) 

Mô tả

Theo dõi điểm của bạn và điểm TBC với mẫu hữu ích này. Nhập điểm số của bạn vào tab trình theo dõi và Excel sẽ tính toán thành tích của bạn dựa trên các thiết đặt bạn chọn.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
68 KB
Xếp hạng: