Nhãn Chèn CD (phù hợp với giấy Avery 693)

 Nhãn Chèn CD (phù hợp với giấy Avery 693) 

Mô tả

Tạo một nhãn chèn CD được cá nhân hóa bằng mẫu đen trắng bắt mắt này. Được thiết kế để sử dụng với giấy Avery 5693, bạn có thể nhanh chóng tạo ra nhiều bản một khi bạn cá nhân hóa mẫu. Rất tuyệt khi phải chuẩn bị quà vào phút cuối!

Phiên bản:
Word 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
452 KB
Xếp hạng: