Sách nấu ăn với thiết kê màu đỏ hoa anh túc hiện đại
Sách nấu ăn với thiết kê màu đỏ hoa anh túc hiện đại
Publisher 2013
Thẻ đánh dấu bằng ảnh
Thẻ đánh dấu bằng ảnh
Publisher 2013
Bản trình bày chủ đề về giáo dục, thiết kế minh họa hình bảng viết phấn (màn hình rộng)
Bản trình bày chủ đề về giáo dục, thiết kế minh họa hình bảng viết phấn (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
An-bum ảnh của kỳ nghỉ mùa đông
An-bum ảnh của kỳ nghỉ mùa đông
Publisher 2013
Sách công thức nấu ăn gia đình
Sách công thức nấu ăn gia đình
Publisher 2013
Menu tiệc Năm Mới
Menu tiệc Năm Mới
Word 2013
Báo cáo dòng tiền 12 tháng
Báo cáo dòng tiền 12 tháng
Excel 2013
Ngân sách kinh doanh hàng tháng
Ngân sách kinh doanh hàng tháng
Excel 2013
Ngân sách gia đình
Ngân sách gia đình
Excel 2013
Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)
Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)
Excel 2013
Báo cáo của Sinh viên
Báo cáo của Sinh viên
Word 2013
Sổ địa chỉ hình sóng màu cam
Sổ địa chỉ hình sóng màu cam
Publisher 2013
Bản trình bày học thuật, thiết kế dạng sọc nhỏ và ruy-băng (màn hình rộng)
Bản trình bày học thuật, thiết kế dạng sọc nhỏ và ruy-băng (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
An-bum ảnh cưới Ấn Độ
An-bum ảnh cưới Ấn Độ
Publisher 2013
Danh sách liên hệ gia đình nhiều màu sắc
Danh sách liên hệ gia đình nhiều màu sắc
Publisher 2013
Ngân sách đại học dạng đơn giản
Ngân sách đại học dạng đơn giản
Excel 2013
Ngân sách hàng tháng đơn giản
Ngân sách hàng tháng đơn giản
Excel 2013
Ngân sách gia đình nửa tháng
Ngân sách gia đình nửa tháng
Excel 2013
Danh sách giá sản phẩm
Danh sách giá sản phẩm
Excel 2013
Ngân sách chi phí đơn giản
Ngân sách chi phí đơn giản
Excel 2013
Máy tính chi phí cá nhân
Máy tính chi phí cá nhân
Excel 2013
Lập kế hoạch bữa tiệc
Lập kế hoạch bữa tiệc
Excel 2013
Danh sách mua quà khi đi nghỉ
Danh sách mua quà khi đi nghỉ
Excel 2013
Danh sách thực phẩm
Danh sách thực phẩm
Excel 2013
Danh sách thiết bị
Danh sách thiết bị
Excel 2013
Danh sách liên hệ khách hàng
Danh sách liên hệ khách hàng
Excel 2013
Danh sách sinh nhật
Danh sách sinh nhật
Excel 2013
Bản trình bày chiến lược bán hàng, chủ đề Khía cạnh (màn hình rộng)
Bản trình bày chiến lược bán hàng, chủ đề Khía cạnh (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có thiết kế thêu kim tuyến hình hoa màu hồng (màn hình rộng)
Bản trình bày có thiết kế thêu kim tuyến hình hoa màu hồng (màn hình rộng)
PowerPoint 2013

Sách nấu ăn với thiết kê màu đỏ hoa anh túc hiện đại

 Sách nấu ăn với thiết kê màu đỏ hoa anh túc hiện đại 

Mô tả

Thu thập và chia sẻ các công thức yêu thích của bạn bằng cách dùng mẫu sách nấu ăn ấn tượng bằng màu đỏ sáng này. Điều chỉnh bìa, phân mục và các trang ghi công thức theo ý thích của bạn, sau đó in trên các trang 8,5" x 11" và chia sẻ với người khác.

Phiên bản:
Publisher 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
20 KB
Xếp hạng: