Danh sách liên hệ gia đình nhiều màu sắc

 Danh sách liên hệ gia đình nhiều màu sắc 

Mô tả

Tập hợp các liên hệ quan trọng của gia đình và số điện thoại với mẫu nhiều màu sắc này. Thêm thông tin trực tuyến hoặc thêm vào trang in 8,5" x 11", sau đó hiển thị hoặc lưu trên máy tính.

Phiên bản:
Publisher 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
19 KB
Xếp hạng: