Ngân sách đại học dạng đơn giản

 Ngân sách đại học dạng đơn giản 

Mô tả

Mẫu ngân sách đại học có vẻ đơn giản này cho phép theo dõi chi phí và thu nhập theo quý và học kỳ. Các slicer bảng giúp lọc dễ dàng và biểu đồ pivot có thể được cập nhật chỉ với một cú bấm chuột đơn giản.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
33 KB
Xếp hạng: