Ngân sách gia đình nửa tháng

 Ngân sách gia đình nửa tháng 

Mô tả

Nếu bạn được trả lương hai lần một tháng, mẫu này là dành cho bạn. Giúp bạn theo dõi các khoản thu nhập và chi phí. Rất nhiều chức năng và tính năng mới như các slicer và đường thời gian giúp cho việc theo dõi ngân sách của bạn trở nên thú vị và hiệu quả!

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
56 KB
Xếp hạng: