Danh sách giá sản phẩm

 Danh sách giá sản phẩm 

Mô tả

Mẫu này cho phép một doanh nghiệp theo dõi sản phẩm và/hoặc dịch vụ của họ tại một nơi dễ xem. Có các chức năng truyền thống cho phép theo dõi các mức giá theo thời gian và số lượng đã bán.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
53 KB
Xếp hạng: