Ngân sách chi phí đơn giản

 Ngân sách chi phí đơn giản 

Mô tả

Mẫu ngân sách chi phí đơn giản cho phép bạn so sánh các chi phí theo ngân sách và trên thực tế. Tùy chỉnh bằng cách thêm hoặc xóa các hàng/cột trong bảng hoặc sửa đổi đầu trang. Các cột dữ liệu và biểu đồ thanh giúp dễ dàng trực quan hóa dữ liệu của bạn.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
34 KB
Xếp hạng: