Danh sách thực phẩm

 Danh sách thực phẩm 

Mô tả

Mẫu danh sách thực phẩm tương tác này cho phép bạn mua sắm một cách thông minh. Phân loại các mục và chỉ việc xem tiền sẽ chi vào đâu. Phần việc còn lại sẽ do Excel đảm nhiệm.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
117 KB
Xếp hạng: