Danh sách liên hệ khách hàng

 Danh sách liên hệ khách hàng 

Mô tả

Theo dõi khách hàng và các cuộc hẹn của bạn với họ bằng cách dùng biểu mẫu Excel hữu ích này. Đơn giản như nhập thông tin vậy.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
38 KB
Xếp hạng: