Danh sách sinh nhật

 Danh sách sinh nhật 

Mô tả

Mẫu tiện lợi này giúp theo dõi sinh nhật của bạn bè hoặc những người thân yêu của bạn. Định dạng có điều kiện sẽ cảnh báo cho bạn biết và khi đó bạn thậm chí có thể gửi email ngay từ Excel. Thật tuyệt phải không?

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
39 KB
Xếp hạng: