Theo dõi thầu
Theo dõi thầu
Excel 2013
An-bum ảnh gia đình (thiết kế thiên nhiên với lá màu lục)
An-bum ảnh gia đình (thiết kế thiên nhiên với lá màu lục)
PowerPoint 2013
Thiệp chúc mừng Kỳ nghỉ Hoài cổ (2 thiệp trên mỗi trang)
Thiệp chúc mừng Kỳ nghỉ Hoài cổ (2 thiệp trên mỗi trang)
Publisher 2013
An-bum ảnh của kỳ nghỉ mùa đông
An-bum ảnh của kỳ nghỉ mùa đông
Publisher 2013
Sách công thức nấu ăn gia đình
Sách công thức nấu ăn gia đình
Publisher 2013
Biểu ngữ Chúc Bình an - hình mẫu đồ họa
Biểu ngữ Chúc Bình an - hình mẫu đồ họa
PowerPoint 2013
Công cụ theo dõi giảm cân
Công cụ theo dõi giảm cân
Excel 2013
Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)
Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)
Excel 2013
Ngân sách gia đình
Ngân sách gia đình
Excel 2013
Ngân sách kinh doanh hàng tháng
Ngân sách kinh doanh hàng tháng
Excel 2013
Tờ thông tin bản fax
Tờ thông tin bản fax
Word 2013
Biểu mẫu Cấp phép Thay đổi Dự án
Biểu mẫu Cấp phép Thay đổi Dự án
Word 2013
Mô tả thiên nhiên đa sắc màu, thiết kế phong cảnh có minh họa (màn hình rộng)
Mô tả thiên nhiên đa sắc màu, thiết kế phong cảnh có minh họa (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Sách nấu ăn với thiết kê màu đỏ hoa anh túc hiện đại
Sách nấu ăn với thiết kê màu đỏ hoa anh túc hiện đại
Publisher 2013
Nhật ký chạy bộ
Nhật ký chạy bộ
Excel 2013
Báo cáo chi phí đi lại với nhật ký số dặm
Báo cáo chi phí đi lại với nhật ký số dặm
Excel 2013
Ngân sách đại học dạng đơn giản
Ngân sách đại học dạng đơn giản
Excel 2013
Ngân sách gia đình nửa tháng
Ngân sách gia đình nửa tháng
Excel 2013
Danh sách giá sản phẩm
Danh sách giá sản phẩm
Excel 2013
Ngân sách chi phí đơn giản
Ngân sách chi phí đơn giản
Excel 2013
Lịch thai kỳ
Lịch thai kỳ
Excel 2013
Máy tính chi phí cá nhân
Máy tính chi phí cá nhân
Excel 2013
Máy tính so sánh các khoản vay
Máy tính so sánh các khoản vay
Excel 2013
Danh sách mua quà khi đi nghỉ
Danh sách mua quà khi đi nghỉ
Excel 2013
Danh sách thiết bị
Danh sách thiết bị
Excel 2013
Lịch ca làm việc của nhân viên
Lịch ca làm việc của nhân viên
Excel 2013
Bản kiểm kê thiết bị của nhân viên
Bản kiểm kê thiết bị của nhân viên
Excel 2013
Danh sách liên hệ khách hàng
Danh sách liên hệ khách hàng
Excel 2013
Danh sách sinh nhật
Danh sách sinh nhật
Excel 2013

Theo dõi thầu

 Theo dõi thầu 

Mô tả

Theo dõi quá trình đấu thầu của bạn với các trạng thái hoàn thành khác nhau với mẫu Excel đơn giản này. Thanh dữ liệu, biểu đồ thanh theo xu hướng tiện lợi và thiết kế hiện đại giúp nâng cao trải nghiệm.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
41 KB
Xếp hạng: