An bum ảnh nghỉ mát ở bãi biển

 An bum ảnh nghỉ mát ở bãi biển 

Mô tả

Ghi nhớ kỳ nghỉ mát ở bãi biển bằng cách thu thập các bức ảnh trong kỳ nghỉ của gia đình bạn trong an bum ảnh này. Mẫu này được in trên trang khổ 8" x 10".

Phiên bản:
Publisher 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
2.682 KB
Xếp hạng: