Báo cáo hoạt động bán hàng hàng tuần

 Báo cáo hoạt động bán hàng hàng tuần 

Mô tả

Người bán hàng có thể dùng mẫu này để theo dõi hoạt động bán hàng của mình trong một tuần nhất định so với mục tiêu. Chỉ cần nhập số tiền vào các rổ bán hàng tùy chỉnh cho những ngày cụ thể và bạn sẽ sẵn sàng để báo cáo cho sếp của mình vào cuối tuần.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
36 KB
Xếp hạng: