Danh sách những việc cần làm của giáo viên

 Danh sách những việc cần làm của giáo viên 

Mô tả

Những giáo viên bận rộn sẽ thích thú khi có thể dễ dàng theo dõi công việc của mình bằng mẫu tiện dụng này. Hãy dùng nó cho một tuần hoặc cho cả năm. Định dạng có điều kiện và slicer bảng sẽ làm những việc nặng nhọc cho bạn!

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
43 KB
Xếp hạng: