Báo cáo lỗ và lãi

 Báo cáo lỗ và lãi 

Mô tả

Hãy dùng mẫu này để tạo báo cáo lỗ và lãi toàn diện cho công ty của bạn. Mẫu tự động tính toán tỷ lệ phần trăm thay đổi so với kỳ trước và so với dự toán. Định dạng có điều kiện giúp tạo sự chú ý trực quan tới những mục cần lưu ý.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
35 KB
Xếp hạng: