Báo cáo bán hàng hàng ngày

 Báo cáo bán hàng hàng ngày 

Mô tả

Theo dõi doanh số bán hàng hàng ngày và hàng tồn kho của bạn bằng mẫu thú vị này. Hãy nhập các giao dịch cụ thể vào tab Dữ liệu Bán hàng rồi lật sang tab Báo cáo Bán hàng để xem tổng doanh số của mỗi mục.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
40 KB
Xếp hạng: