Hóa đơn thương mại

 Hóa đơn thương mại 

Mô tả

Mẫu đơn giản nhưng thanh nhã này nên được dùng làm hóa đơn cuối cùng sau khi đã gửi hàng. Mẫu có thông tin chi tiết về người mua, người bán và đơn hàng cũng như phần để nêu rõ các điều khoản thỏa thuận.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
37 KB
Xếp hạng: