Báo cáo dòng tiền

 Báo cáo dòng tiền 

Mô tả

Dùng mẫu này để phân tích hoặc thể hiện dòng tiền của doanh nghiệp trong 12 tháng qua. Các biểu đồ thu nhỏ, định dạng có điều kiện và thiết kế sinh động giúp cho mẫu này hữu ích và đẹp mắt.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
36 KB
Xếp hạng: