Danh sách liên hệ khách hàng

 Danh sách liên hệ khách hàng 

Mô tả

Dễ dàng theo dõi tất cả các liên hệ của bạn bằng mẫu thiết kế đẹp mắt này. Mẫu này có một nút giúp bạn nhanh chóng bắt đầu nhập dữ liệu của bạn và slicer bảng giúp cho việc lọc dễ dàng.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
53 KB
Xếp hạng: