Ngân sách của tổ chức phi lợi nhuận với hoạt động gây quỹ

 Ngân sách của tổ chức phi lợi nhuận với hoạt động gây quỹ 

Mô tả

Tổ chức phi lợi nhuận hoặc doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng mẫu ngân sách này để theo dõi thu nhập và chi phí, kể cả gây quỹ. Một biểu đồ đường thẳng nằm ngang trực quan hóa hành động.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
39 KB
Xếp hạng: