Trình tính toán tiền lương
Trình tính toán tiền lương
Excel 2013
Trình tính toán giá trị tài sản ròng cá nhân
Trình tính toán giá trị tài sản ròng cá nhân
Excel 2013
Bản trình bày chủ đề về giáo dục, thiết kế minh họa hình bảng viết phấn (màn hình rộng)
Bản trình bày chủ đề về giáo dục, thiết kế minh họa hình bảng viết phấn (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên
Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên
Excel 2013
Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)
Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)
Excel 2013
Lập kế hoạch kỳ nghỉ
Lập kế hoạch kỳ nghỉ
Excel 2013
Lập kế hoạch bữa tiệc
Lập kế hoạch bữa tiệc
Excel 2013
Danh sách sinh nhật
Danh sách sinh nhật
Excel 2013
Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lam trong suốt (màn hình rộng)
Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lam trong suốt (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Tờ bướm sự kiện học thuật có màu sắc
Tờ bướm sự kiện học thuật có màu sắc
Publisher 2013
Tờ bướm cho sự kiện học thuật đen trắng
Tờ bướm cho sự kiện học thuật đen trắng
Publisher 2013
Công cụ theo dõi mời dự đám cưới
Công cụ theo dõi mời dự đám cưới
Excel 2013
Hoa dại màu tím trên nền xanh lam
Hoa dại màu tím trên nền xanh lam
PowerPoint 2013
Bản trình bày hình khung của tòa nhà (màn hình rộng)
Bản trình bày hình khung của tòa nhà (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày kinh doanh kiểu đường kẻ đỏ (màn hình rộng)
Bản trình bày kinh doanh kiểu đường kẻ đỏ (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có hình phác họa thành phố (màn hình rộng)
Bản trình bày có hình phác họa thành phố (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày lưới mắt cáo (màn hình rộng)
Bản trình bày lưới mắt cáo (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có hình hoa đào (màn hình rộng)
Bản trình bày có hình hoa đào (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)
Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có Màu chuyển giữa Xanh dương - Vàng nhạt
Bản trình bày có Màu chuyển giữa Xanh dương - Vàng nhạt
PowerPoint 2013
Công cụ theo dõi dự án
Công cụ theo dõi dự án
Excel 2013
Kế hoạch bài học hàng tuần
Kế hoạch bài học hàng tuần
Excel 2013
Công cụ lập kế hoạch thời gian cho tuần
Công cụ lập kế hoạch thời gian cho tuần
Excel 2013
Công cụ lập kế hoạch cho bài học hàng ngày
Công cụ lập kế hoạch cho bài học hàng ngày
Excel 2013
Bản trình bày về chương trình luyện tập và sức khỏe (màn hình rộng)
Bản trình bày về chương trình luyện tập và sức khỏe (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lá cây mỏng (màn hình rộng)
Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lá cây mỏng (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Đề cương khóa học của Giáo viên
Đề cương khóa học của Giáo viên
Word 2013
Đề cương Khóa học Cổ điển
Đề cương Khóa học Cổ điển
Word 2013
Trình lập sự kiện
Trình lập sự kiện
Word 2013

Trình tính toán tiền lương

 Trình tính toán tiền lương 

Mô tả

Trình tính toán tiền lương hiệu quả này sử dụng mã để tự động tạo ra biên nhận tiền lương cho tất cả nhân viên của bạn. Đơn giản chỉ cần nhập vào các thông tin cụ thể, bấm vào nút tạo và in biên nhận tiền lương.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
36 KB
Xếp hạng: