Danh sách những việc cần làm của dự án

 Danh sách những việc cần làm của dự án 

Mô tả

Lập kế hoạch và theo dõi các dự án của bạn, trong đó có theo dõi trực quan tiến độ bằng các thanh dữ liệu Excel. Sao chép và dán các dự án của bạn vào một tab khác để theo dõi một dự án mới.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
38 KB
Xếp hạng: