Danh sách kiểm tra lập kế hoạch nghề nghiệp

 Danh sách kiểm tra lập kế hoạch nghề nghiệp 

Mô tả

Sử dụng danh sách kiểm tra này để lập kế hoạch cho nghề nghiệp tiếp theo của bạn. Thanh dữ liệu giúp trực quan hóa con đường sự nghiệp trong khi các bảng giúp dễ dàng tùy chỉnh.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
35 KB
Xếp hạng: