Phạm vi Dự án

 Phạm vi Dự án 

Mô tả

Mẫu phạm vi dự án này bao gồm hướng dẫn về những nội dung cần đưa vào tài liệu phạm vi dự án của bạn, cũng như mẹo dùng Word. Là một phần của bộ Thiết kế Công việc Màu xanh, mẫu này có mẫu đề xuất dịch vụ phù hợp, hóa đơn và các mẫu chuyên nghiệp khác để giúp tài liệu của bạn sắc sảo hơn.

Phiên bản:
Word 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
73 KB
Xếp hạng: