Bưu ảnh cho Sự kiện

 Bưu ảnh cho Sự kiện 

Mô tả

Hãy dùng mẫu bưu ảnh bắt mắt này để thông báo về đợt giảm giá, khai trương hay sự kiện của doanh nghiệp nhỏ của bạn. Cá nhân hóa mẫu này cho doanh nghiệp của bạn bằng ảnh khác, thay đổi màu và thêm logo của bạn. Phù hợp với giấy bìa Avery 4" X 6", SKUs 5889 và 8386. Bao gồm các thiết kế mặt trước và sau.

Phiên bản:
Word 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
159 KB
Xếp hạng: