Bưu thiếp khuyến mại

 Bưu thiếp khuyến mại 

Mô tả

Hãy tùy chỉnh mẫu bưu thiếp này cho sự kiện cá nhân hoặc doanh việc nhỏ của bạn. Chỉ cần sử dụng các màu và chủ đề dựng sẵn cho Word, thêm thông tin riêng và ảnh của bạn vào. Các đường cắt in ra được giúp bạn dễ dàng in và cắt những bưu thiếp này trên bất kỳ loại giấy nào bạn thấy tiện dụng. Mỗi mẫu bao gồm hai bưu thiếp kích thước 4X6", cả mặt trước và mặt sau.

Phiên bản:
Word 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
173 KB
Xếp hạng: