Danh thiếp

 Danh thiếp 

Mô tả

Cá nhân hóa những danh thiếp này với thông tin công ty của bạn. Mẫu này có 10 danh thiếp mỗi trang và phù hợp với Avery 8371 và giấy bìa tương ứng. Để đổi màu của các dải, chỉ cần dùng các chủ đề và màu sắc dựng sẵn trên thẻ bố trí trang của ruy-băng Word.

Phiên bản:
Word 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
24 KB
Xếp hạng: