Danh sách việc cần làm đơn giản

 Danh sách việc cần làm đơn giản 

Mô tả

Danh sách việc cần làm đơn giản này sử dụng bảng và phần định dạng có điều kiện. Thêm một hàng cho tác vụ mới, đặt mức độ ưu tiên, ngày tháng và ghi chú. Sau khi bạn đặt mức độ hoàn thành là 100%, Excel sẽ tự động đánh dấu mục này là đã hoàn thành.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
31 KB
Xếp hạng: