Báo cáo hiệu suất dự án
Báo cáo hiệu suất dự án
Excel 2013
Bảng chỉ dẫn về sự kiện đại trà đặt bên ngoài
Bảng chỉ dẫn về sự kiện đại trà đặt bên ngoài
Publisher 2013
Tờ bướm Khối Màu Đơn giản
Tờ bướm Khối Màu Đơn giản
Word 2013
Báo cáo chi phí
Báo cáo chi phí
Excel 2013
Thiết kế báo cáo (trống)
Thiết kế báo cáo (trống)
Word 2013
Báo cáo của Sinh viên
Báo cáo của Sinh viên
Word 2013
Sách nấu ăn với thiết kê màu đỏ hoa anh túc hiện đại
Sách nấu ăn với thiết kê màu đỏ hoa anh túc hiện đại
Publisher 2013
Báo cáo chi phí đi lại với nhật ký số dặm
Báo cáo chi phí đi lại với nhật ký số dặm
Excel 2013
Danh sách sinh nhật
Danh sách sinh nhật
Excel 2013
Báo cáo bán hàng dạng cơ bản
Báo cáo bán hàng dạng cơ bản
Excel 2013
Áp phích mừng sinh nhật
Áp phích mừng sinh nhật
Word 2013
Tờ bướm sự kiện học thuật có màu sắc
Tờ bướm sự kiện học thuật có màu sắc
Publisher 2013
Tờ bướm cho sự kiện học thuật đen trắng
Tờ bướm cho sự kiện học thuật đen trắng
Publisher 2013
Báo cáo doanh số hàng tháng
Báo cáo doanh số hàng tháng
Excel 2013
Ngân sách của tổ chức phi lợi nhuận với hoạt động gây quỹ
Ngân sách của tổ chức phi lợi nhuận với hoạt động gây quỹ
Excel 2013
Bản báo có/bản báo nợ
Bản báo có/bản báo nợ
Excel 2013
Thông báo Sinh con - Màu Hồng
Thông báo Sinh con - Màu Hồng
Publisher 2013
Thông báo Sinh con - Màu lam
Thông báo Sinh con - Màu lam
Publisher 2013
Tờ bướm kinh doanh
Tờ bướm kinh doanh
Word 2013
Tờ bướm sự kiện
Tờ bướm sự kiện
Word 2013
Bưu ảnh cho Sự kiện
Bưu ảnh cho Sự kiện
Word 2013
Thông báo Tiệc mừng Tốt nghiệp - Màu nâu
Thông báo Tiệc mừng Tốt nghiệp - Màu nâu
Publisher 2013
Thông báo Tốt nghiệp - Màu nâu
Thông báo Tốt nghiệp - Màu nâu
Publisher 2013
Thông báo Tốt nghiệp - Màu xanh lam
Thông báo Tốt nghiệp - Màu xanh lam
Publisher 2013
Báo cáo doanh số hàng quý
Báo cáo doanh số hàng quý
Excel 2013
Báo cáo Hàng năm (Có ảnh bìa)
Báo cáo Hàng năm (Có ảnh bìa)
Word 2013
Báo cáo sinh viên
Báo cáo sinh viên
Word 2013
Báo cáo tình trạng dự án
Báo cáo tình trạng dự án
Word 2013
Sơ đồ tổ chức theo cấu trúc phân cấp ngang (nhiều màu trên nền trắng), màn hình rộng
Sơ đồ tổ chức theo cấu trúc phân cấp ngang (nhiều màu trên nền trắng), màn hình rộng
PowerPoint 2013

Báo cáo hiệu suất dự án

 Báo cáo hiệu suất dự án 

Mô tả

Dùng mẫu này để báo cáo tình trạng cấp cao trong nhiều dự án. Dùng bảng và định dạng có điều kiện để dễ dàng tùy chỉnh.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
56 KB
Xếp hạng: