Phân tích khả năng sinh lợi của khách hàng
Excel 2013
Bản đối chiếu ngân hàng hàng tháng
Bản đối chiếu ngân hàng hàng tháng
Excel 2013
Lịch 1 tờ 12 tháng của năm 2013 (định dạng T2-CN)
Lịch 1 tờ 12 tháng của năm 2013 (định dạng T2-CN)
Word 2013
Sách công thức nấu ăn gia đình
Sách công thức nấu ăn gia đình
Publisher 2013
Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)
Điểm số sinh viên và trình theo dõi điểm Trung bình chung (TBC)
Excel 2013
Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên
Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên
Excel 2013
Tờ thông tin fax
Tờ thông tin fax
Word 2013
Tờ thông tin fax hiện đại
Tờ thông tin fax hiện đại
Word 2013
Tờ thông tin bản fax
Tờ thông tin bản fax
Word 2013
Tờ thông tin bản fax in đậm
Tờ thông tin bản fax in đậm
Word 2013
Tờ thông tin fax cơ bản
Tờ thông tin fax cơ bản
Word 2013
Sách nấu ăn với thiết kê màu đỏ hoa anh túc hiện đại
Sách nấu ăn với thiết kê màu đỏ hoa anh túc hiện đại
Publisher 2013
Ngân sách chi phí đơn giản
Ngân sách chi phí đơn giản
Excel 2013
Lịch thai kỳ
Lịch thai kỳ
Excel 2013
Sơ đồ tổ chức (trực quan)
Sơ đồ tổ chức (trực quan)
Excel 2013
Danh sách thực phẩm
Danh sách thực phẩm
Excel 2013
Lịch chung cả năm
Lịch chung cả năm
Excel 2013
Bản kiểm kê thiết bị của nhân viên
Bản kiểm kê thiết bị của nhân viên
Excel 2013
Biểu mẫu đấu thầu xây dựng
Biểu mẫu đấu thầu xây dựng
Excel 2013
Báo cáo bán hàng dạng cơ bản
Báo cáo bán hàng dạng cơ bản
Excel 2013
Bản trình bày chiến lược bán hàng, chủ đề Khía cạnh (màn hình rộng)
Bản trình bày chiến lược bán hàng, chủ đề Khía cạnh (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày kế hoạch dự án kinh doanh (màn hình rộng)
Bản trình bày kế hoạch dự án kinh doanh (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Danh sách liên hệ
Danh sách liên hệ
Word 2013
Danh sách liên hệ
Danh sách liên hệ
Word 2013
Công cụ ước tính khoản tiền tiết kiệm
Công cụ ước tính khoản tiền tiết kiệm
Excel 2013
Công cụ theo dõi hóa đơn bán hàng
Công cụ theo dõi hóa đơn bán hàng
Excel 2013
Báo cáo dòng tiền
Báo cáo dòng tiền
Excel 2013
Lịch (Thứ hai - Chủ nhật)
Lịch (Thứ hai - Chủ nhật)
Word 2013
Bản trình bày kinh doanh kiểu đường kẻ đỏ (màn hình rộng)
Bản trình bày kinh doanh kiểu đường kẻ đỏ (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Công cụ theo dõi dự án
Công cụ theo dõi dự án
Excel 2013

Phân tích khả năng sinh lợi của khách hàng

 Phân tích khả năng sinh lợi của khách hàng 

Mô tả

Các chuyên gia tài chính, quản lý và bán hàng có thể dùng mẫu này để đánh giá khả năng sinh lợi tổng thể của các phân khúc khách hàng khác nhau. Nó có thể được điều chỉnh dễ dàng để tính toán khả năng sinh lợi của từng khách hàng. Nó bao gồm một tab biểu đồ có các hình ảnh tóm tắt.

Phiên bản:
Excel 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
38 KB
Xếp hạng: