SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng
SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lam trong suốt (màn hình rộng)
Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lam trong suốt (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có hình phác họa thành phố (màn hình rộng)
Bản trình bày có hình phác họa thành phố (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)
Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày dự án khoa học (màn hình rộng)
Bản trình bày dự án khoa học (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày về chương trình luyện tập và sức khỏe (màn hình rộng)
Bản trình bày về chương trình luyện tập và sức khỏe (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lá cây mỏng (màn hình rộng)
Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lá cây mỏng (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Khoa học thí nghiệm
Khoa học thí nghiệm
PowerPoint 2013
Bản trình bày có thiết kế hình bo mạch (màn hình rộng)
Bản trình bày có thiết kế hình bo mạch (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có thiết kế hình sóng đại dương (màn hình rộng)
Bản trình bày có thiết kế hình sóng đại dương (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có thiết kế dành cho y khoa (màn hình rộng)
Bản trình bày có thiết kế dành cho y khoa (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày có dải màu lam với ảnh mặt trời mọc trên núi (màn hình rộng)
Bản trình bày có dải màu lam với ảnh mặt trời mọc trên núi (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày dạng ống màu lam kỹ thuật số (màn hình rộng)
Bản trình bày dạng ống màu lam kỹ thuật số (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày kinh doanh tương phản (màn hình rộng)
Bản trình bày kinh doanh tương phản (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày với bức tranh về đại dương (màn hình rộng)
Bản trình bày với bức tranh về đại dương (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
SmartArt với Đường thời gian Cơ sở (trắng trên xám sẫm), màn hình rộng
SmartArt với Đường thời gian Cơ sở (trắng trên xám sẫm), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Sơ đồ tổ chức theo cấu trúc phân cấp ngang (nhiều màu trên nền trắng), màn hình rộng
Sơ đồ tổ chức theo cấu trúc phân cấp ngang (nhiều màu trên nền trắng), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức bằng Ảnh (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng
Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức bằng Ảnh (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức Phân cấp Có ảnh Hình tròn (màu trắng trên nền xanh), màn hình rộng
Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức Phân cấp Có ảnh Hình tròn (màu trắng trên nền xanh), màn hình rộng
PowerPoint 2013
SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng
SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lam - lục trên nền đen), màn hình rộng
Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lam - lục trên nền đen), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Bản chiếu SmartArt Danh sách Ảnh dọc (nhiều màu trên nền trắng), màn hình rộng
Bản chiếu SmartArt Danh sách Ảnh dọc (nhiều màu trên nền trắng), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Bản chiếu SmartArt Danh sách Khối Giảm dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng
Bản chiếu SmartArt Danh sách Khối Giảm dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lục trên nền đen), màn hình rộng
Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lục trên nền đen), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Bản trình chiếu SmartArt Tiến trình Hình tròn tăng dần (màu xám và lam trên nền đen), màn hình rộng
Bản trình chiếu SmartArt Tiến trình Hình tròn tăng dần (màu xám và lam trên nền đen), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Bản chiếu SmartArt cho Danh sách Ảnh liên tục (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng
Bản chiếu SmartArt cho Danh sách Ảnh liên tục (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng
PowerPoint 2013
Bài đăng blog
Bài đăng blog
Word 2013
Xử lý SmartArt bằng danh sách hình hướng tâm (màn hình rộng)
Xử lý SmartArt bằng danh sách hình hướng tâm (màn hình rộng)
PowerPoint 2013
Bản trình bày bảng đen (màn hình rộng)
Bản trình bày bảng đen (màn hình rộng)
PowerPoint 2013

SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng

 SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng 

Mô tả

Làm nổi bật ba giai đoạn của một quy trình và các nhiệm vụ trong các giai đoạn này bằng cách dùng mẫu đồ họa SmartArt này. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

Phiên bản:
PowerPoint 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
60 KB
Xếp hạng: