Hồ sơ cá nhân theo Thứ tự thời gian (Thiết kế Đơn giản)

 Hồ sơ cá nhân theo Thứ tự thời gian (Thiết kế Đơn giản) 

Mô tả

Hãy sử dụng hồ sơ cá nhân này khi bạn muốn sắp xếp thông tin theo thứ tự thời gian. Viết thư xin việc trên mẫu đi kèm từ tập thiết kế Đơn giản để có bố cục lịch sự và chuyên nghiệp.

Phiên bản:
Word 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
63 KB
Xếp hạng: