Báo cáo Sinh viên với Ảnh Trang bìa

 Báo cáo Sinh viên với Ảnh Trang bìa 

Mô tả

Hãy sử dụng mẫu báo cáo sinh viên này cho báo cáo sách, khóa luận hay các báo cáo cơ bản ở trường khác của bạn. Bao gồm các văn bản hướng dẫn dễ thực hiện về cách cá nhân hóa theo nhu cầu của bạn. Dễ dàng thay đổi ảnh trang bìa để có phong cách khác biệt.

Phiên bản:
Word 2013
Tải xuống:
0
Kích cỡ Tệp:
608 KB
Xếp hạng: